Al - Hadid (Besi)

Segala Sesuatu Pada Hakikatnya Milik Allah SWT, Maka Janganlah Kamu Merasa Berat Menafkahkan Harta Dan Rezekimu Di Jalan Allah SWT.

1. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2. Milik-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

3. Dia-lah Yang Maha Awal dan Yang Maha Akhir; Yang Maha Zahir dan Yang Maha Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa ; kemudian Dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa keluar darinya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

5. Kepunyaan-Nya lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah lah di kembalikan segala urusan.

6. Dialah yang memasukan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia maha mengetahui segala isi hati.

7. Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang - orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

10. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi ? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang - orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing - masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

11. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

18. Sesungguhnya orang - orang yang bersedekah, baik laki - laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan di lipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.

0 comments:

Post a Comment

Footer

Lorem Ipsum

Welcome

Ketika tak bisa lagi bersuara, tak sanggup berperang mulut, lewat tulisan ku sampaikan semuanya.
Powered by Blogger.